Misją BioTrendy jest połączenie potencjalnego konsumenta z docelowym sprzedawcą poprzez rzetelne uporządkowanie informacji na temat poszczególnych produktów drogeryjnych dostępnych zarówno na rynku lokalnym jak i międzynarodowym, w przystępny oraz przejrzysty dla konsumenta sposób, mający na celu zwiększenie komfortu dokonywanych przez niego zakupów, skupienia jego uwagi na istotnych parametrach składowych danego produktu wraz ze wskazaniem możliwe najdogodniejszego miejsca do realizacji jego zamówienia.

Wizję BioTrendy można określić w następujący: „Everything we do, is of the need of the customer. Only by putting the customer in the middle and creating for him real value, we can create real customer experience“. Nasz wizja wyznacza nam dokładny kierunek, w którym podążamy, odzwierciedla nasze pełne zaangażowanie w tworzeniu innowacyjnych usług oraz opracowywaniu kreatywnych rozwiązań, będących elementami składowymi odpowiedniego ekosystemu, za pomocą którego zarówno konsument jak i sprzedawca są w stanie zaspokoić swoje potrzeby. Działając w zrównoważony, a także odpowiedzialny sposób, dążymy do:

  • Budowania dobrych relacji z naszymi klientami oraz zapewniania im na każdym kroku możliwie jak najwyższej satysfakcji;
  • Stworzenia inspirującego miejsca pracy, w którym każda osoba ma możliwość pełnego wykorzystania drzemiącego w niej potencjału;
  • Podejmowania długoterminowych, proaktywnych inicjatyw na rzecz lokalnej społeczności oraz ochrony środowiska naturalnego;
  • Nieustannego zwiększania wartości firmy dla naszych akcjonariuszy.